Phân tích về mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Các hình thức mời thầu thường đa dạng bằng nhiều hình thức khác nhau. Tùy theo hình thức công trình xây dựng cần mời thầu mà chọn hình thức thích hợp nhất. Quá trình mời thầu thường kéo dài nên người được mời thầu cần phân tích và chuẩn bị rõ ràng về tất cả quá trình từ đấu thầu, mua sắm hàng hóa và trang thiết bị xây lắp theo yêu cầu. Phương thức mời thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm những trường hợp áp dụng nào và người mời thầu phải chuẩn bị như thế nào? Cùng phân tích mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ để nắm bắt những thông tin chính xác nhất trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp nhé!

Những điểm cần lưu ý trong mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Theo quy định, mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm các phần chính:

 • Thủ tục để đấu thầu: phải cung cấp thông tin về thủ tục, mô tả gói thầu. Phần quan trọng nhất của nó là bảng dữ liệu đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá mẫu hồ sơ đấu thầu.

mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

 • Biểu mẫu dự thầu: phần này là phần cơ bản nhất, được luật quy định chung, cho nên chỉ cần kiểm tra và làm theo (copy, thay số) sao cho chuẩn là ổn. Phần biểu mẫu này cùng phần chỉ dẫn nhà thầu ở đầu hồ sơ theo quy định pháp luật. Bạn có thể tìm thấy mẫu ở ngay trên mạng và chỉ cần tải về.
 • Yêu cầu về việc xây lắp và phạm vi cung cấp: Mô tả về dự án và các hạng mục liên quan, công việc cần thực hiện. Phần này sẽ nói một cách chung chung, nó được bổ sung thông tin nhờ bảng Phụ lục tiên lượng. Ngoài ra, phần này còn có các thông tin cho bộ phận kỹ thuật xây dựng phương án đề xuất kỹ thuật. Tức là khi xây dựng bảng giá chi tiết, lên phương án sẽ căn cứ vào bảng này để thực hiện.
 • Điều kiện trên hợp đồng: Người thực hiện chỉ cần quan tâm đến 2 nhóm từ viết tắt: ĐKC và ĐKCT (điều kiện chung và điều kiện chi tiết). Các nội dung bao gồm sẽ cho biết thông tin cần thiết để hiểu về hợp đồng, các nghĩa vụ phải đảm bảo hay các đầu mối triển khai. Đây là phần quan trọng trong nửa thứ hai của hồ sơ dự thầu: Hồ sơ về đề xuất về tài chính (HSĐXTC). Phần này cũng bao gồm các thông tin chính xác về giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Về cơ bản, bộ hồ sơ dự thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT) và Hồ sơ đề xuất về bảo đảm tài chính (HSĐXTC). Hai túi này có hình thức tương ứng với hai giai đoạn của quá trình duyệt thầu. Trong đó, chỉ các hồ sơ đạt các yêu cầu đáp ứng kỹ thuật với được qua vòng xem xét đề xuất tài chính.

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Theo các quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, mẫu hồ sơ 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp dưới đây:

Trường hợp đấu thầu rộng rãi 

mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Đấu thầu rộng rãi được định nghĩa là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế về số lượng nhà thầu tham gia, nhà đầu tư tham dự, đấu thầu hạn chế (Đấu thầu hạn chế thường được áp dụng trong trường hợp gói thầu có những yêu cầu rất cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu nhất định có thể đáp ứng yêu cầu của gói thầu) đối với gói thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và những hoạt động liên quan..

Trường hợp đấu thầu trong phạm vi lựa chọn nhà đầu tư

 • Nhà thầu, nhà đầu tư phải nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 • Việc mở thầu sẽ được tiến hành trong hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau khi thời điểm đóng thầu kết thúc. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được đánh giá khi mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Bước 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

 • Lựa chọn theo danh sách ngắn (nếu cần thiết).
 • Lập hồ sơ mời thầu.
 • Thẩm định và phê duyệt những hồ sơ mời thầu.

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

 • Mời thầu.
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ những điểm cần lưu ý trong hồ sơ mời thầu.
 • Chuẩn bị hồ sơ mời thầu, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu.
 • Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Bước 3. Đánh giá về hồ sơ đề xuất về mặt kỹ thuật 

 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của những hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.
 • Đánh giá chi tiết mẫu hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.
 • Phê duyệt danh sách những nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Bước 4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

 • Mở hồ sơ đề xuất về tài chính bởi các nhà thầu trong danh sách được duyệt.
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của các hồ sơ đề xuất về tài chính.
 • Tiến hành đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính.
 • Xếp hạng nhà thầu.

Bước 5. Thương thảo hợp đồng.

Bước 6. Đệ trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Nắm bắt những điểm cần lưu ý trong việc hoàn thành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ sẽ giúp bạn có những bước chuẩn bị kỹ trước khi tiến hành mời thầu cho dự án của doanh nghiệp mình.

 

Đăng ký nhận tư vấn

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan: