Mặt bằng tòa 24T

Mặt bằng vị trí và tổng thể tòa 24T

Mặt bằng tòa 24T

Mặt bằng điển hình các căn hộ chung cư tòa 24T

Căn hộ số 1 – Diện tích 142.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Căn hộ số 2 – Diện tích 109.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Căn hộ số 3 – Diện tích 109.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Căn hộ số 4 – Diện tích 135.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Căn hộ số 5 – Diện tích 135.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Căn hộ số 6 – Diện tích 109.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Căn hộ số 7 – Diện tích 109.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Căn hộ số 8 – Diện tích 142.00 m²

Mặt bằng tòa 24T

Đăng ký nhận tư vấn

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan: