Mặt bằng tòa 21T1

Mặt bằng vị trí và tổng thể tòa 21T1

Mặt bằng tòa 21T1

Mặt bằng điển hình các căn hộ chung cư tòa 21T1

Căn hộ số 1 – Diện tích 128.80 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 2 – Diện tích 101.80 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 3 – Diện tích 139.60 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 4 – Diện tích 120.40 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 5 – Diện tích 120.4 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 6 – Diện tích 139.60 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 7 – Diện tích 101.80 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 8 – Diện tích 128.80 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Căn hộ số 9 – Diện tích 77.00 m²

Mặt bằng tòa 21T1

Đăng ký nhận tư vấn

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan: