Mặt bằng tòa 17T1

Mặt bằng vị trí và tổng thể tòa 17T1

Mặt bằng tòa 17T1

Mặt bằng điển hình các căn hộ chung cư tòa 17T1

Căn hộ số 1 – Diện tích 88.22 m²

Mặt bằng tòa 17T1

Căn hộ số 2 – Diện tích 107.38 m²

Mặt bằng tòa 17T1

Căn hộ số 3 – Diện tích 97.38 m²

Mặt bằng tòa 17T1

Căn hộ số 4 – Diện tích 102.21 m²

Mặt bằng tòa 17T1

Căn hộ số 5 – Diện tích 102.21 m²

Mặt bằng tòa 17T1

Căn hộ số 6 – Diện tích 128.00 m²

Mặt bằng tòa 17T1

Căn hộ số7 – Diện tích 117.80 m²

Mặt bằng tòa 17T1

Đăng ký nhận tư vấn

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan: