Cảm ơn quý khách đã truy cập và sử dụng trang web canhohapulico.com. Tại Canhohapulico, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu và hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân thuộc về riêng bạn, vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực lưu trữ bảo mật và xử lý thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi một cách cẩn trọng

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách tiếp nhận, sử dụng, chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách và các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, chính sách này cũng sẽ giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề tối quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian quy định của luật pháp. Quý khách có thể truy cập vào web mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Tuy nhiên, nếu quý khách đang ẩn danh thì chúng tôi không thể biết quý khách là ai và không thể cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho quý khách.

1. Thu nhận thông tin

Với thông tin nhận được của quý khách hàng, chúng tôi sẽ được sử dụng để:

Canhohapulico cam kết chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và đảm bảo hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin này”

Khi quý khách đăng kí nhận email thông báo, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ với quý khách về việc cung cấp thông tin sự kiện và dịch vụ mới.

2. Chia sẻ thông tin:

3. Bảo mật thông tin cá nhân:

4. Thông tin về chính sách:

Xin chân thành cảm ơn!